Politikalarımız

Politikalarımız

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kavramı ile ilk olarak 1987’de Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu sayesinde tanışmıştır. Sonrasında ülkelerin, gezegenin sorunlarını çözmek için aldıkları kararlar ve yayınlanan raporlarla şekillenerek ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları kapsayan bütünsel bir yaklaşımla anılmaya başlanmıştır.

Kavramın özünde kastedilen; kendini yenileyebilen doğal bir çevreyi, eşitlik ve refaha dayalı sosyal koşulları ve ekonomik bir sistemi kimseyi geride bırakmadan sağlayabilme becerisidir.

Bura da asıl amaçlanan, gelecek nesillere her açıdan yaşanılabilir bir dünya bırakabilme sorumluluğudur.

WILCO GROUP olarak sürdürebilirlik hassasiyetlerinin savunucusu ve uygulayıcısıyız.

Doğanın daha az kirlenmesi, enerji ve su ve verimliliğinin sağlanması çalışmaları yaparak, iş ortaklarımıza sağlıklı çalışma ve yaşam mekanlarını sunup, takım arkadaşlarımız için de çalışma koşullarını iyileştirerek sürekli eğitimler düzenliyoruz.

Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür ve iki ana parçadan oluşur: doğrudan ayak izi ve dolaylı ayak izi.

Birincil ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşım dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının, ikincil ayak izi ise kullandığımız ürünlerin tüm yaşamın döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

WILCO GROUP olarak karbon ayak izi eylemler planlarımız ve iş ortaklarımız ile yürüttüğümüz koruyucu uygulamalarımız ve çalışma prosedürlerimizle mücadeleyi destekliyoruz.

Geri Dönüşüm

Kullanılan malzemelerin kullanım dışı kalan kısımlarının mevcut ürün veya ürün dışı benzer ürünlerde tüketilebilir hale getirilerek ana hammaddeyi korumak ve üretimde sarf edilen enerji giderlerini engellemektir. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur.

Kullanılmış ürün olan bir kâğıdın veya aynı ağaçtan üretilmişlerin tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini oranı %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir.

Örneğin bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

WILCO GROUP olarak, kullanılan tüm ürünlerin ayrıştırılmasında, yeniden kullanıma sunulmasında, satınalma politikasında ve iş birliği politikasında aynı savunucular ile yol alan bir kuruluşuz.