GERİ DÖNÜŞÜM

GERİ DÖNÜŞÜM

Kullanılan malzemelerin kullanım dışı kalan kısımlarının mevcut ürün veya ürün dışı benzer ürünlerde tüketilebilir hale getirilerek ana hammaddeyi korumak ve üretimde sarf edilen enerji giderlerini engellemektir. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur.

Kullanılmış ürün olan bir kâğıdın veya aynı ağaçtan üretilmişlerin tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini oranı %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir.

Örneğin bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

WILCO GROUP olarak, kullanılan tüm ürünlerin ayrıştırılmasında, yeniden kullanıma sunulmasında, Satınalma politikasında ve iş birliği politikasında aynı savunucular ile yol alan bir kuruluşuz.