HİZMETLER

Sanayi, fabrika ve pek çok şirketlerin daha aktif bir halde işlerinin yürütebilmesi amacıyla yapılan genel temizliğe Endüstriyel temizlik adı verilmektedir. Firmaların makine sistemlerinde zamanla meydana gelen kirlilikten arındırılması açısından endüstriyel temizliğe ihtiyaç duyulmaktadır. sağlık, gıda ve pek çok sektörde bu temizliğe gereksinim vardır. 

Temizlik sırasında temizlik ekipmanları ve kimyasallar kullanılarak temizlik yapılacak bölgenin dezenfekte işlemi gerçekleşmektedir. Tam otomatik sistemli makinalar aracılığıyla gerçekleşen temizlik ile çıkarılması zor kir ve pislikler uygulanan temizlik yöntemleriyle ortadan kalkmaktadır. Ayrıca endüstriyel temizlik uygulaması iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Bunlar, mekanik ve kimyasal temizliktir. 

Endüstriyel temizlik hangi alanlarda gereklidir? 

Fabrikalarda üretimi gerçekleşen ürünlerin neticesinde atılan atıklar, depolama sistemlerinde meydana gelen korozyon ve birikintilerde, tesislerinde üretim safhası gerçekleşirken meydana gelen birikinti ve kirlilik oluşumları sırasında endüstriyel temizlik uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır.